Úvod - TOB Projekt

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Úvod

Simulácie budov
Nástup výkonnej výpočtovej techniky umožňuje s pomerne vysokým stupňom detailnosti simulovat zložité fyzikálne javy odohrávajúce sa v stavebných konštrukciách a budovách.

Simulácie nám umožňujú ešte v prípravnej fáze projektu optimalizovať budovu tak aby okrem estetickej funkcie plnila aj všetky požiadavky na komfortnú, ekologickú a ekonomickú prevádzku. V prípade stavebno-fyzikálnych problémov na už existujúcich objektoch sú zas nápomocné pri analýze porúch a následne eliminácii ich dopadov či ich úplnom odstránení.Ukážka simulácie prúdenia vzduchu v miestnosti.

Porovnanie vykurovania prostredníctvom doskových vykurovacích telies (vľavo) a podlahového vykurovania (vpravo)

Sústreďujeme sa predovšetkým na nasledovné druhy simulácií:

dynamické energetické simulácie budov - nestacionárny výpočet priebehov teplôt vzduchu v miestnosti, tepôt povrchov, slnečných ziskov, vykurovacej a chladiacej záťaže, letné prehrievanie, teplotná stabilita miestnosti a pod.

tepelná pohoda v miestnosti - výpočet a hodnotenie podľa STN EN ISO 7730, STN EN 15251 prostredníctvom ukazovateľov užívateľského komfortu PMV, PPD, atď

simulácie šírenia tepla a vlhkosti v stavebných konštrukciách a budovách - nestacionárne simulácie šírenia tepla a vlhkosti stavebnými konštrukciami vyspelými simulačnými programami, simulácie bilancie vodnej pary v miestnosti alebo budove v interakcii s hygroskopickými povrchmi, hodnotenie predpokladu kondenzácie vodnej pary v stavebných konštrukciách, posúdenie vhodnosti zateplenia zo strany interiéru a pod.

simulácie podmienok pre rast plesní - výpočet hodnotí riziko rastu plesní na povrchu stavebných konštrukcií

denné a umelé osvetlenie - počítačové simulácie vizuálneho komfortu a plnenia legislatívnych požiadaviek kladených na osvetlenie, simulácie autonómie denného osvetelenia počas roka, atď.

a ďaľšie

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky