Simulácia rastu plesní - TOB Projekt

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Simulácia rastu plesní

Simulácie budov
     Štandardne sa za hranicu rastu plesní považuje relatívna vlhkosť na povrchu stavebnej konštrukcie 80 %, nezávisle od teplotných pomerov. Problémom modelovania rastu plesní na vnútornom povrchu stavebných konštrukcií sa zaoberalo viacero autorov (Krus et al., 2007; Viitanen et al., 2010). Pre rôzne druhy plesní boli experimentálne stanovené optimálne podmienky rastu. 
Pre rast plesní je potrebné splniť viacero podmienok, predovšetkým sú to však:
- vhodná teplota
- vhodná relatívna vlhkosť
- vhodný výživný substrát. 
Všetky tieto podmienky je však potrebné splniť súčasne, preto je potrebné brať aj do úvahy ich trvanie.

    V práci bol na vyhodnotenie rizika rastu plesní použitý výpočtový simulačný program WUFI BIO (Sedlbauer, et al. 2003). Navrhovaný biohygrotermálny model vychádza z experimentálne stanovených kriviek, tzv. izopliet, pre rôzne kategórie substrátov a základných podmienok pre množenie spór. Definované sú tri základné kategórie substrátov:

substrát tiedy 0 - optimálne výživné médium
substrát tiedy I - biologicky využiteľný substrát (napr. tapeta, sadrokartón), stavebné materiály vyprodukované z biologicky degradovateľných materiálov, silne znečistené povrchy a pod. 
substrát triedy II - menej biologicky využiteľný substrát s pórovou štruktúrou (napr. omietky, minerálne stavebné materiály, izolačné materiály ktoré nespadajú do triedy I)

Výsledok výpočtu je reprezentovaný tzv. Mould growth indexom ktorý je reprezentovaný nasledovnými hodnotami:
0 - bez rastu
1 - rast je pozorovateľný pod mikroskopom
2 - mierny rast pozorovateľný pod mikroskopom, pokrytie viac než 10 %
3 - viditeľný rast, tenké hubové vlákna pozorovateľné pod mikroskopom
4 - vizuálne pokrytie viac než 10 %
5 - pokrytie na viac než 50 %
6 - úplné pokrytie, t.j. 100 %

Okrajové podmienky výpočtu je potrebné stanoviť. V tomto prípade boli použité simulačné programy uvedené v časti bilancia vodnej pary v miestnosti a šírenie tepla a vodnej pary stavebnou konštrukciou

V nasledovnom grafe sú importované výsledky výpočtu, t.j. hodinové chody teploty a relatívnej vlhkosti na povrchu stavebnej konštrukcie:
Výsledky výpočtu sú zrejmé v nasledovnom grafe:Z obrázkov je zrejmé že už po prvom kvartáli bude možné pod mikroskopom pozorovať rast plesní, na konci štvrtého kvartálu však hodnota Mould growth indexu dosahuje až hodnotu 3 čomu zodpovedá viditeľný rast plesní s tenkými hubovými vláknami pozorovateľnými pod mikroskopom.

Literatúra:
http://www.hoki.ibp.fraunhofer.de/wufi/wufibioinfo_e.html


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky