Príklad hodnotenia podľa primárnej energie - TOB Projekt

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Príklad hodnotenia podľa primárnej energie

Energetické certifikáty
Jednoduchý príklad
Predstavme si rodinný dom ktorého potreba energie je nasledovná:
vykurovanie 80 kWh/m2.rok
prípravu teplej vody 20 kWh/m2.rok
celková dodaná energia teda predstavuje 100 kWh/m2.rok.
Zatriedenie jednotlivých miest spotreby podľa Vyhlášky č.364/2012 Z. z. je nasledovné:
  • vykurovanie energetická trieda B
  • príprava teplej vody B
  • celková dodaná energia B
Hlavným rozdielom novej Vyhlášky č. 364/2012 Z. z. a Zákona č. 300/2012 Z. z. je hodnotenie energetických nosičov ktoré sa používajú na zabezpečenie prevádzkových parametrov budovy.

Pre zjednodušenie zanedbáme vlastnú energiu (napr. pohon čerpadiel a pod.) ktorá je vždy zastúpená elektrickým energetickým nosičom. Rodinný dom s celkovou dodanou energiou 100 kWh/m2.rok používa na vykurovanie a prípravu teplej vody nasledovné energetické nosiče:
1. zemný plyn 
- prepočítavací faktor 1,36, t.j. primárna energia 136 kWh/m2.rok
- prepočítací faktor na emisie CO2 je 0,277 kg/kWh, t.j. 27,7 kg/m2.rok
2. spaľovanie drevených peletiek 
- prepočítavací faktor 0,20, t.j. primárna energia 20 kWh/m2.rok
- prepočítací faktor na emisie CO2 je 0,020 kg/kWh, t.j. 2 kg/m2.rok
3. elektrická enegia 
- prepočítavací faktor 2,764, t.j. primárna energia 276,4 kWh/m2.rok
- prepočítací faktor na emisie CO2 je 0,293 kg/kWh, t.j. 29,3 kg/m2.rok

Zatriedenie podľa Vyhl. č. 364/2012 Z.z. pre primárnu energiu je teda nasledovné:
1. zemný plyn - energetická trieda B
2. spaľovanie drevených peletiek energetická trieda A0
3. elektrická enegia energetická trieda C

Z ilustrovaných výsledkov je zrejmý dominantný vplyv energetického nosiča na primárnu energiu a súčasne aj emisie CO2.

Z pohľadu primárnej energie je vhodné použitie energetických nosičov ktorých prepočítacie faktory sú nižšie ako 1,0 t.j. z pohľadu primárnej energie sa jedná o obnoviteľné zdroje. Medzi ne patria predovšetkým peletky, kusové drevo a drevná štiepka. Je to predovšetkým z toho dôvodu že drevná hmota v akceptovateľnom časovom horizonte dorastie.
Najmenej vhodné je používanie čisto elektrických energetických nosičov a na zabezpečenie splnenia požiadaviek legislatívy sa vo väčšine prípadov požaduje kompenzácia obnoviteľnými zdrojmi energie.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky