Potrebné podklady - TOB Projekt

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Potrebné podklady

Energetické certifikáty
Energetický certifikát je možné vystaviť len po fyzickej obhliadke objektu.

Pri obhliadke odborne spôsobilá osoba na energetickú hospodárnosť budov vykoná obhliadku budovy počas ktorej budú kladené viaceré otázky.

V prípade nejasností vám ochotne vysvetlíme význam otázok dostatočne zrozumiteľne, prípadne požiadame o kontakt na dodávateľov.

Pred obhliadkou si prosím pripravte projektovú dokumentáciu a sprístupnite stavbu.
Identifikačné údaje o stavbe:
 • ulica
 • mesto
 • parcela číslo
 • súpisné číslo
 • rok kolaudácie budovy
 • rok poslednej významnej zmeny (zateplenie, rekonštrukcia vykurovacieho systému a pod.)
 • atď.
- - - - -
Stavba a stavebné konštrukcie:
 • obvodové steny a steny ku nevykurovanému priestoru
 • strecha, terasa
 • podlaha na teréne, suterénom alebo vonkajším prostredím
 • otvorové konštrukcie
 • prítomnosť rekuperačného systému
 • atď.
- - - - -
Vykurovací systém a systém prípravy teplej pitnej vody
Odborne spôsobilá osoba fyzicky obhliadne a zistí skutkový stav:
 • zdroje tepla
 • obnoviteľné zdroje tepla
 • systém odovzdávania tepla do priesotru
 • distribučný systém
 • regulácia systému
 • materiály rozvodov a tepelná izolácia rozvodov
 • systém merania a regulácie
 • atď
- - - - -
Vetranie a klimatizácia
odborne spôsobilá osoba fyzicky obhliadne a zistí skutkový stav:
 • systém vetrania a chladenia
 • zdroj chladu
 • distribučný systém
 • rekuperačný systém
 • systém merania a regulácie
 • atď.

- - - - -
Osvetlenie
odborne spôsobilá osoba fyzicky obhliadne a zistí skutkový stav:
 • fyzické meranie udržiavanej osvetlenosti
 • skutkový stav osvetľovacej sústavy
 • prípadný obnoviteľný zdroj elektrickej energie


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky