Diagnostika porúch - TOB Projekt

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Diagnostika porúch

Prevádzka budov nie vždy býva bez problémov. V niektorých prípadoch môže viezť až ku ohrozovaniu zdravia.

Spoločnosť TOB Projekt sa zaoberá diagnostikou predovšetkým tepelno-vlhkostných problémov sprevádzaných prítomnosťou nasledovných nežiadúcich javov:
 • výskyt plesní na vnútornom povrchu stavebných konštrukcií
 • kondenzácia vodnej pary na vnútornom povrchu stavebných konštrukcií
 • poruchy stavebných konštrukcií spôsobené zvýšenou vlhkosťou v stavebných konštrukciách

Tepelno-vlhkostné problémy bývajú spravidla spôsobené nasledovnými faktormi:
 • nízka povrchová teplota stavebnej konštrukcie v chladnom období
 • povrch stavenej konštrukcie je zhotovený z biologicky ľahko degradovateľného materiálu (organického) čo vytvára výživný substrát pre rast plesní
 • zatekanie dažďovej vody
 • vzlínanie vody z podložia
 • nadmerná kondenzácia vodnej pary v stavebnej konštrukcii spôsobená nevhodným zložením
 • nevhodné riešenie fragmentov konštrukcií a stavebných detailov spôsobujúce pohyb teplého a vlhkého vzduchu z interiéru do stavebného detailu kde na styku s chladným povrchom dochádza ku kondenzácii vodnej pary a následné vytekanie kondenzátu

Problémy môžu byť spôsobené:
 • nedostatočnými tepelnoizolačnými vlastnosťami stavebných konštrukcií
 • nevhodným riešením stavebných detailov
 • nevhodnou realizáciou stavebných prác
 • nevhodným správaním sa užívateľov stavieb, napr. nedostatočné vetranie, nadmerná produkcia vodnej pary, prítomnosť zariaďovacích premetov v blízkosti nedostatočne tepelne izolovaných stavebných konštrukcií
 • kombinácia horeuvedených faktorov

Pri diagnostike využívame moderné technické vybavenie, sledujúc trendy a pokroky vo vedeckej disciplíne.

Pri diagnostike využívame moderné technické vybavenie, sledujúc trendy a pokroky vo vedeckej disciplíne.Príklad

Na nasledovnom obrázku je ilustratívne zobrazený kontinuálny záznam teploty a relatívnej vlhkosti v nedostatočne vykurovanej a vetranej spálni počas zimného obdobia. Nízka teplota vzduchu pod 20 °C v kombinácii s produkciou vodnej pary v interiéri spôsobila nárast relatívnej vlhkosti ktorá dlhodobo atakuje hranicu 60 až 70 %. Dlhodobo zvýšená relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri a nízka teplota vzduchu v interiéri v kombinácii s nedostatočnými tepelnoizolačnými vlastnosťami obalových konštrukcií a nevhodným riešením stavebných detailov spôsobovali hygienické problémy spravádzané nadmernou kondenzáciou vodnej pary na vnútornom povrchu zasklenia v oblasti dištančnej lišty a prítomnosťou plesní v oblasti kútov. Vznikajúci kondenzát stekal z okennej konštrukcie na parapetnú dosku odkiaľ odkvapkával na podlahu. Ku poklesu relatívnej vlhkosti došlo len krátkodobo po otvorení otvorových konštrukcií.

Dospelý človek vyprodukuje v pokoji cca 50 g vodnej pary za hodinu. Na výslednú relatívnu vlhkosť vzduchu v miestnosti majú dominantný vplyv predovšetkým nasledovné faktory:
 • objem vzduchu v miestnosti
 • teplota vzduchu v miestnosti
 • intenzita vetrania
 • parametre vonkajšieho, resp. privádzaného vzduchu
 • vlastnosti vnútorných povrchov (predovšetkým hygroskopické vlastnosti povrchov a ich plocha)
 • vnútorné zariadenie

V prípade malých, nedostatočne vetraných priestoroch dochádza ku značnému nárastu relatívnej vlhkosti vzduchu pri zanedbaní správneho vetrania. Korekciou režimu prevádzky boli do značnej miery minimalizované hygienické problémy, aj keď konštrukcie ani stavebné detaily nespĺňali požiadavky platnej legislatívy.


Ukážka termografických meraní

porovnanie zateplenej a nezateplenej časti bytového domu

Tepelné mosty v oblasti stykov panelov bytového domu
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky